Projekt Wenedi.

P R O J E K T     W E N E D I

 

Jest to portal informacyjny, którego adresatem priorytetowym jest Polonia mieszkająca  w Austrii. Główny dział “poradzimy”, zawiera informacje dotyczące życia, pracy, opieki zdrowotnej, świadczeń socjalnych, jak również propozycje miejsc, które warto poznać i odwiedzić wraz z przyjaciółmi, znajomymi. Priorytet stanowi przedstawianie treści w sposób umożliwiający, jak najszybsze znalezienie treści. W przypadku tego projektu najważniejsza jest użyteczność, jak rownież prostota i szybkość znalezienia potrzebnych informacji.

Współczesne portale informacyjne bombardują użytkownika bardzo dużą ilością informacji. w przypadku “Wenedi” strona główna umożliwia odnalezienie interesujących nas informacji w trzech krokach, czyli trzech kliknięciach. Jest to powód dla którego zleceniodawca zrezygnował z klasycznego menu, na rzecz listy rozwijanej, na wszystkich urządzeniach, a także uzasadnienie rozmieszczenia informacji w takim układzie. Strona główna przedstawia w poszczególnych działach trzy najnowsze artykuły, wpisy.

Strona jest przystosowana do wielojęzyczności i nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby w przyszłości, wraz z rozwojem redakcji dodać kolejne, nowe języki.

Reasumując w tym projekcie opartym na silniku “Wordpresa” najważniejsze są i były: prostota, użyteczność i przyjazność dla użytkownika.