Projekt Mazuel

Założeniem projektu jest prezentowanie opowiadań motywacyjnych w formie audio. Ich geneza jest bardzo prosta,  a odnosi się do odkrywania wartości samego siebie, połączonego z kształtowaniem w sobie umiejętności pozytywnego myślenia. Storna jest najprostszą formą użycia języka “HTML 5” oraz “CSS”. Nie ma w sobie efektów, animacji i innych rzeczy. Wynika to z jej genzy, jak również przesłania.

Aktualnie czeka na swoje rozbudowanie i rozwinięcie poprzez dodanie nowych opowiadań.

Wykonanie takiej strony jest banalnie proste.

P R O J E K T    M A Z U E L